ห้องเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์

KC Classroom บริหารจัดการคอร์สเรียนด้วย Moodle LMS โดย ครูชาญยุทธ มีโพธิ์

เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด นักเรียนสามารถดาวน์โหลด แอพฯ เพื่อสะดวกในการเรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ที่นี่

    Available courses

    ม.1 IS2 & IS3

    Independent Study หรือ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
    Course