ห้องเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์

KC Classroom บริหารจัดการคอร์สเรียนด้วย Moodle LMS โดย ครูชาญยุทธ มีโพธิ์